Sammanfattning och tankar om den politiska diskussionen om Fritidshemmens kvalité

Den 3/6 kallade Göteborgs Universitet in lokala politiker för att diskutera Fritidshemmens Kvalité i Göteborg. En intressant diskussion blev det där politikerna fick tillfälle att redogöra för sin syn på Fritidshemmen i Göteborg samt hur de olika partierna vill arbeta för att förändra. Min personliga känsla var att deras syn i många fall förändrades under kvällen, mycket tack vare publikens inlägg och frågor, samt moderator Anna Klerfelts påståenden baserad i siffror och statistik.

I ett inledande skede delgavs vi varje partis syn på Fritidshemmen i Göteborg där vissa partier tog upp situationen just nu, att det inte är bra och att det krävs en förändring. Här var alla partier eniga! Vissa partier tog även upp hur det skulle finansieras och vad de pengarna skulle läggas på. I detta inledande skede skrämdes jag över vissa partiers bristande kunskap om fritidshemmens stora och viktiga roll i barns hela (skol)dag. Vissa partier pratade om läxläsning på fritidstid som den viktigaste delen. Andra tog även fram att med mindre barngrupper finns det möjlighet för oss fritidspedagoger att ge barn simträning under fritidstiden. Ett tydligt tecken att man inte ser fritidspedagogiken som ett fundament utan ser fritidspedagoger som hjälplärare och en förlängning av skolans undervisning. Detta är problematiskt och står i direkt konflikt till fritidspedagogikens kärna och syfte.

När en diskussion om Fritidshemmens kvalitét utgår ifrån statistik finns det risk att man lägger nivån precis där politiker är som skickligast. Statistik kan vändas och vridas tills det antingen går att tolka på ett sätt som gör att partiet vinner mark, alternativt tolkas så att motståndarpartiet kritiseras. Statistik är farligt eftersom det finns massor med diskurser som spelar in och många viktiga delar som gör att statistiken ser ut som den gör. Tex grupper: 31 barn per grupp. Jaha, men hur många pedagoger då? En pedagog? Är dessa 31barn i en lokal som är anpassad till ändamålet? En lektionssal är det INTE. Den är anpassad till undervisning. Inte fritidspedagogiska ändamål, nödvändigtvis. Vem bedriver denna pedagogiska verksamhet och säkerställer dess kvalitet? Det finns många diskurser som glöms bort när en siffra presenteras. Verkligheten är den att det även i Göteborg finns grupper på ca 150 barn. Är statistiken viktig där? Detta går att ge exempel på i varenda siffra som Skolverket presenteras. Detta får inte glömmas bort i en sådan här viktig diskussion!

I ett tidigt skede släpptes publiken in och ansvarig för utbildningen för Lärare i Fritidshem på Göteborgs Universitet fick ordet. Då det tidigare berättats att utbildningsnivån är så otroligt låg i Göteborg presenterade hon att det är många som söker utbildningen men kommer inte in för att det finns för få platser. I efterhand har jag fått reda på att det nu senast sökte 129 st förstahandssökande medan bara 50 fick plats. Detta i en tid då ca 23% av alla som arbetar i Fritidshem i Göteborg är utbildade Fritidspedagoger eller Lärare i Fritidshem. Hon bjöd in politikerna till ett samarbete. Här kan man förändra utvecklingen över tid!

I slutet fick varje parti yttra varför vi Fritidspedagoger skulle rösta på just dem. Jag tror att det partiet som mest visade att Fritidspedagogik är en viktig del i barnens vardag och att det måste ges förutsättningar till att skapa den verksamheten barnen har rätt till, kommer få flest röster. Jag hoppas att politikerna efter denna diskussion såg att Fritidspedagogiken är ett fundament, att vår verksamhet står på egna ben och är viktig under hela dagen. Jag hoppas att politikerna ser Fritidshemmen som en SJÄLVKLAR del i en skolsatsning och att det krävs en ren Fritidshemssatsning. Vi bryr oss om att ge barnen den utbildning de har rätt till. Ge oss förutsättningarna för att lyckas med det.

Fritidspedagogernas initiativ till att lyfta Fritidshemmens situation i Göteborg för politikerna fortsätter.
Om satsningen uteblir är det inte bara en hel yrkeskår med enorm potential som förbises utan också ca 20 000 barn bara i Göteborg som inte får den utbildning de har rätt till. Det kommer GARANTERAT avspegla sig i barnens resultat, men ännu viktigare: Det kommer avspegla sig i barnens välmående och kreativa utveckling.

Nedan hittar ni länken till TV4´s reportage om detta. Titta gärna!
TV4play

http://www.tv4play.se/program/nyheterna-g%C3%B6teborg?video_id=2649199

Ni hittar även alla politikers slutord och förklarar varför vi ska rösta på just dem:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s