Utveckling eller avveckling?

Lager (2015) lyfter i sin avhandling en spänning mellan en socialpedagogisk diskurs och utbildningsdiskurs inom fritidshemmen. Fritidshemmens styrande dokument (Både i form av lokal policy på skolan, kommunal policy, Skollag, LGR11) och obalansen mellan dem och dess förutsättningar har tvingat verksamheten att närma sig skolan vad gäller både undervisning och processer runt den.

Hårt håller en stark grupp fast i och reproducerar i tal och handling det som definierar den socialpedagogiska diskursen och samtidigt hävdar dess särskilt viktiga positionering för utvecklingen av yrket. En utveckling som tydligt visar fritidshemmens egenvärde och samtidigt  hävdar att fritidshemmen är en viktig samhällelig arena för utveckling och lärande.

Samtidigt fortsätter normaliseringen av den skol/utbildningsdiskurs som på sikt, tror jag, kommer ge konsekvensen att ingen längre kommer veta vad fritidshemmets egenvärde innebär. Normalisering i form av att fler tenderar att inte nämnvärt reagera över talet om fritidshemmet som underminerad grundskola eller tom reproducerar skolan som norm, ofta helt omedvetet. Att vi är där för alla barn är ett mantra som egentligen aldrig har ifrågasatts men vi ska inte ”bara” vara där utan också veta hur hem, grundskola, förskoleklass osv kompletterar barnen i form av utveckling och lärande. Vartenda bidrag är viktigt för barnen vi möter! Men inser vi egentligen att utvecklingen i riktning mot skolan egentligen är en avveckling av fritidshemmens särart?

Hur vill du att yrket ska utvecklas? Vår yrkeskår är en splittrad yrkeskår vilket tydligt visar sig i talet om sysselsättning under hela dagen.

Frågan är – Hur kan denna splittrade yrkeskår komma samman och enas om en inriktning som bär fritidshemmens historia och samtidigt för fritidshemmen in i framtiden?

 

Litteratur

Lager, K. (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande). Göteborg: Göteborgs Universitet.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s