SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning

Under vårterminen kommer mitt fokus ligga på att fördjupa mig i systematiskt kvalitetsarbete ur ett fritidshemsperspektiv. En kritik som riktas mot fritidshemmen nationellt är att det systematiska kvalitetsarbete haltar, vilket det finns en rad förklaringar på. Ju mer jag läser om det kommer jag också till insikten att detta inte är gjort i en handvändning utan kräver tid till diskussioner, djupgående analyser, tid till att formalisera tankar och forum där både ansvarig rektor och pedagoger kan planera arbetet tillsammans. Det ser så olika ut på landets fritidshem med planeringstid, gemensam planeringstid och också vilken kunskap rektorer har om fritidshemmens uppdrag. Det är djupt oroande.

Ju mer jag läser om ämnet ser jag samtidigt ett sätt att kunna hävda den tiden vi behöver för att kunna bedriva ett kvalitativt systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom det står i skollagen att rektor ansvarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs bör det också ligga i rektors intresse att det är ett kvalitativt sådant. Annars, vad är då meningen med det om det inte genererar det det är till för? Det krävs tid för analys, vilket är precis det som brister enligt skolinspektionen.

Jan Håkansson har skrivit boken ”systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem”, som för vissa rektorer också ingått i deras rektorsutbildning.. I boken betonar Jan vikten av att rektor planerar för hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas på enheten på ett sätt så att strukturen bidrar till ökad kvalitet för verksamheten.

I mitt tidigare blogginlägg skrev jag: ”först och främst bör vi vara oerhört försiktiga med vad vi lägger in där för att inte begränsa fritidshemmets egenart och de delar som präglar verksamheten, så som barns lek, rätt till rekreation och vila mm.”

Att bidra till ökad måluppfyllelse ligger inte i konflikt med fritidshemmens uppdrag. Däremot behöver vi förtydliga VAD som ska ingå och framförallt HUR det ska formuleras. De flesta mål vi behöver förhålla oss till är pågående processer och inte något som vi kan bocka av på en lista. Jag tror att om vi kan formulera målområdena på tydliga och utvärderingsbara sätt så tror jag också att det blir uppenbart och tydligt för huvudmän och andra att fritidshemmens roll för barns utveckling och lärande bör uppvärderas och prioriteras på alla skolpolitiska plan. Det kommer vi alla tjäna på.

 

Jag har nu tänkt att fokusera mina nästkommande blogginlägg på just systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem. Nästa inlägg kommer att handla om Nulägesbeskrivning och Inventering av barngruppens behov.

Ni får gärna följa, kritisera, problematisera och berika med era tankar och kommentarer.

Ha en fortsatt trevlig helg!

ska på fritids

2 reaktioner på ”SKA på Fritidshemmet Del 1 – Inledning

  1. Hej! Spännande att följa dina tankar kring Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshemmet. Jag driver detta arbete som en del i min förstelärartjänst på Maria Parkskolan i Helsingborg, tillsammans med en utvecklingsgrupp. Vi började för snart två år sen med att brottas med många av de frågeställningar du skriver om. Efter nästan ett års förberedelser satte vi igång arbetet med alla avdelningar pp fritidshemmet. Idag är vi snart runt ett första varv på vår Årsklocka med olika moment, som säkerställer att kvaliteten säkras systematiskt och blir likvärdig på alla våra sex avdelningar. Utöver att implementera strukturen och alla moment i Årsklockan har vi också ägnat mycket tid åt pedagogiska diskussioner i teamet – för att få med alla i tankesättet. Ett mycket spännande arbete – kräver tid och engagemang men är väldigt roligt att driva. Just nu arbetar vi vidare med att förändra saker som inte fungerat ultimat under första året, och med att få in pedagogisk dokumentation, synliggörande av pedagogiska processer lärande i Årsklockan.

    Roligt att du nu synliggör vikten av Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmen. Jag tror att det är av stor vikt för att höja kvaliteten generellt på fritidshemmen runt om i landet. Vi har varit ute och föreläst en del om vårt utvecklingsprojekt, och då träffat många fritidspedagoger från många olika kommuner (främst runt om i Skåne), och jag kan då konstatera att precis som du skriver är det oroande hur fritidspedagogernas förutsättningar för och rektorers kunskap om verksamheten ofta brister.

    Ser framemot att fortsatt följa dina tankar kring ämnet!

    Vänliga hälsningar Pernilla

  2. Tack sååå mycket att ni vill dela med. Följer och ‘lånar’ era tankar och reflektioner på mitt fritidsverksamhet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s